Szanowni Pacjenci!

Od dnia 1 lipca 2020 roku, od godz. 00.00 najbliższym miejscem udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ramach umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem NFZ jest:

„SZPITAL W SZCZECINKU” Sp. z o.o.

78-400 SZCZECINEK UL. KILIŃSKIEGO 7 (parter)

tel. 94 37 26 891

Pacjent ma prawo skorzystać z dowolnego punktu udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od miejsca zamieszkania i miejsca złożenia deklaracji POZ.

Świadczenia udzielane są w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna sprawowana jest w dni powszednie, w godzinach 18.00 - 8.00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

Uwaga! Korzystając ze świadczeń opieki zdrowotnej należy okazać dokument ze zdjęciem oraz numer PESEL