Dyrektor WSPL SPZOZ w Szczecinku

24 - 05 - 2024

Dyrektor WSPL SPZOZ w Szczecinku

...

Dowiedz się więcej

KO.2021.4 Konkurs ofert na lata 2022 - 2025 w rodzajach AOS, POZ, REH, medycyna pracy, elektroradiologia

02 - 12 - 2021

KO.2021.4 Konkurs ofert na lata 2022 - 2025 w rodzajach AOS, POZ, REH, medycyna pracy, elektroradiologia

...

Dowiedz się więcej

KO_2022_1 Konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na lekarza POZ

21 - 03 - 2022

KO_2022_1 Konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na lekarza POZ

...

Dowiedz się więcej

KO.2023.12 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju POZ

07 - 12 - 2023

KO.2023.12 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju POZ

...

Dowiedz się więcej

KO.2024.01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju elektroradiologii i ochrony radiologicznej.

11 - 01 - 2024

KO.2024.01 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju elektroradiologii i ochrony radiologicznej.

...

Dowiedz się więcej

KO.2024.02 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

08 - 02 - 2024

KO.2024.02 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

...

Dowiedz się więcej

KO.2024.03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

08 - 03 - 2024

KO.2024.03 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

...

Dowiedz się więcej