Deklaracja dostępności

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Szczecinku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://wsplszczecinek.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-30.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre odnośniki do seriwsów zewnętrznych otwierają sie w nowych oknach,
 • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze oznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego,
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku,
 • w serwise występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań,
 • strona nie posiada możliwości zwiekszania kontrastu,
 • przy nawigacji klawiaturą nie widać, który element jest aktywny.

Wyłączenia:

 • zamieszczone na stronie internetowej mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Sobczyk. Adres poczty elektronicznej to piotr.sobczyk@wsplszczecinek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 94 374 30 99 wew. 120.

W zgłoszeniu proszę podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiazania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

 

Obsługa wniosków i skarg zwiazanych z dostepnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie bedziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będa dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury możesz także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzi 5 wejść od ul. Polnej oznaczone literami A, B, C, D i E. Do wejść A, D i E prowadzą schody. Do wejść B i C można wjechać wózkiem. Dla pacjentów przeznaczone jest wejście A, B oraz C.
 • Rejestracja znajduje się po lewej stronie od wejścia A.
 • Osoby na wózkach mogą skorzystać z windy, która znajduje się przy wejściu C. Winda jest przystosowana dla osób niedowidzących. Posiada piktogramy oraz komunikaty dźwiękowe odtwarzane na każdym piętrze. Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na wszystkich poziomach.
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują sie na najniższym poziomie, po prawej stronie od wejścia B oraz na drugim piętrze, po lewej stronie od windy.
 • Przed budynkiem wyznaczono sześć miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu B znajdują sie dwa miejsca, natomiast przy wejściu C cztery.
 • Dla pacjentów korzystających tylko ze świadczeń pracownii diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki RTG oraz fizykoterapii rekomenduje się korzystanie z wejścia B.
 • W budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Szczecinku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.