Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska działa w budynkach położonychprzy ulicy Polnej 24 w Szczecinku.

Przychodnia powstała w 1955 roku. Do 1998 roku działała w strukturach stacjonującego w Szczecinku Wojska Polskiego jako Batalion Medyczny. Rok później otrzymała statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i stała się placówką ogólnodostępną.

Obecnie Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska sprawuje opiekę w rodzaju POZ (podstawową opiekę zdrowotną) dla siedmiu tysięcy zadeklarowanych pacjentów oraz udziela świadczeń medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, obejmującej: chirurgię ogólną i onkologiczną, ortopedię i traumatologię, neurologię, okulistykę, otolaryngologię, dermatologię, ginekologię, leczenie bólu, rehabilitację leczniczą oraz psychiatrię.

Przychodnia posiada również Poradnię Medycyny Pracy oraz wykonuje szereg badań diagnostycznych w oparciu o własne pracownie: diagnostyki laboratoryjnej, cyfrowego RTG, USG, audiometrii, spirometrii, EKG, RR Holtera i tonometrii bezkontaktowej.

  • Wszystkie badania wykonywane są na nowoczesnym i stale uzupełnianym sprzęcie oraz aparaturze medycznej.
  • W 2012 roku Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska została wyposażona w windę zewnętrzną i stała się miejscem całkowicie przyjaznym osobom niepełnosprawnym.
  • Kolejne zmiany odnotowano w drugiej połowie 2013 roku - placówka została wówczas zinformatyzowana i od tego momentu prowadzi dokumentację medyczną w wersji elektronicznej.