Plik PDF

Cennik świadczeń medycznych dostępny jako dokument PDF

(obowiązujący od dnia 03.01.2023 r.)

Pobierz cennik PDF

 

 

Lp.

                  RODZAJ BADANIA

CENA

ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE

1.

Iniekcje domięśniowe

25,00 zł

2.

Iniekcje dożylne

35,00 zł

3.

Wlew dożylny do 30 min.

35,00 zł

4.

Wlew dożylny powyżej 30 min.

45,00 zł

5.

Inhalacje indywidualne za 1 zabieg

20,00 zł

6.

EKG spoczynkowe bez opisu

35,00 zł

7.

EKG spoczynkowe z opisem

70,00 zł

8.

EKG opis badania

50,00 zł

9.

EKG-metodą Holtera -24h.

110,00 zł

10.

EKG-metodą Holtera – ciśnieniowy -24h.

110,00 zł

11.

Założenie opatrunku gipsowego

110,00 zł

12.

Założenie opatrunku gipsowego lekkiego (epoksydowego) – 7,6 cm za 1 szt.

100,00 zł

13.

Założenie opatrunku gipsowego lekkiego (epoksydowego) – 10,0 cm za 1 szt.

100,00 zł

14.

Założenie opatrunku gipsowego lekkiego (epoksydowego) – 12,7 cm za 1 szt.

100,00 zł

15.

Zdjęcie opatrunku gipsowego

100,00 zł

16.

Zaopatrzenie rany powierzchniowej - założenie szwów

100,00 zł

17.

Usunięcie szwów

100,00 zł

18.

Blokada do(około)stawowa

110,00 zł

ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE

19.

Porada lekarska internistyczna

110,00 zł

20.

 

 

Porada lekarska specjalistyczna:

(poza medycyną pracy)

 

 

- ortopedyczna,

- chirurgiczna/chirurgii onkologicznej

- ginekologiczna,

- dermatologiczna,

- okulistyczna,

- neurologiczna,

- laryngologiczna,

200,00 zł

21.

Badanie lekarza specjalisty – dla potrzeb medycyny pracy (okulista, neurolog, laryngolog)

160,00 zł

22.

Badanie lekarza med. pracy - pracownika/nauczyciela - medycyna pracy (z wydaniem orzeczenia)

160,00 zł

23.

Badanie profilaktyczne lek. med. pracy dla nauczyciela dla celów urlopu zdrowotnego

200,00 zł

24.

Badanie profilaktyczne osoby pracującej przy żywności (z wpisem do książeczki)

160,00 zł

25.

Badania lekarza med. pracy kierowcy / pracownika ochrony (z wydaniem orzeczenia)

200,00 zł

26.

Badania lekarza med. pracy dla pracownika straży gminnej/miejskiej (z wydaniem orzeczenia)

200,00 zł

27.

Badania lekarza med. pracy kandydata na kierowcę z wydaniem orzeczenia (ustawa o kier.pojazd.)

240,00 zł

28.

Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia dla kierowcy zawodowego- (ustawa o transporcie drog.)

240,00 zł

29.

Badanie psychologiczne dla kierowcy/kandydata na kierowcę (ustawa o kierujących pojazd.)

200,00 zł

30.

Badanie psychologiczne z wydaniem orzeczenia dla kierowcy zawod. (ustawa o transporcie drog.) oraz pracownika ochrony na podstawie skierowania zakładu pracy.

240,00 zł

31.

Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia lekarza uprawnionego do pozwoleń na broń palną

350,00 zł

32.

Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia lekarza dla pracownika zabezpieczenia technicznego

350,00 zł

33.

Badanie lekarza med. pracy pracownika pracującego przy materiałach niebezpiecznych.

180,00 zł

34.

Pobranie i ocena cytologii

70,00 zł

35.

Badanie pola widzenia

70,00 zł

36.

Badanie audiometryczne

70,00 zł

37.

Spirometria

70,00 zł

38.

Tympanometria

70,00 zł

39.

Transport pacjenta karetką przewozową w granicach miasta ( do 1 godz.)

150,00 zł

40.

Transport pacjenta karetką przewozową poza granicą miasta – za 1 km.

4,00 zł.

41.

Sporządzenie kopii dokumentacji med. na nośniku elektronicznym –za 1 nośnik (z 23% VAT)

2,46 zł

42.

Wydanie zaświadczenia o zabiegach fizjoterapeutycznych – za 1 str. (z 23% VAT)

12,30 zł

WYKAZ CEN BADAŃ USG

43.

Przeglądowe jamy brzusznej

180,00 zł

44.

Tarczycy

180,00 zł

45.

Sutków

180,00 zł

46.

Układu moczowego + gruczołu krokowego (prostaty)

180,00 zł

47.

Ciąży

200,00 zł

48.

Dróg rodnych

200,00 zł

49.

Stawów biodrowych

220,00 zł

50.

USG Dopplera

220,00 zł

WYKAZ CEN ZABIEGÓW FIZYKOTERAPII

Cena / 1 zabieg

Zabiegi światłolecznicze

51.

Naświetlanie lampą :sollux” do 15 min. (+ filtry: czerwony, niebieski)

18,00 zł

52.

Naświetlanie promieniowaniem ultrafioletowym do 15 min. (lampa kwarcowa UV)

18,00 zł

53.

Laseroterapia punktowa

23,00 zł

54.

Laseroterapia skaner do 15 min.

23,00 zł

Zabiegi zimnem

55.

Krioterapia do 5 min. (czynnik CO2)

30,00 zł

Zabiegi elektroterapeutyczne

56.

Galwanizacja do 15 min.

18,00 zł

57.

Elektrostymulacja płytkowa do 15 min.

18,00 zł

58.

Elektrostymulacja punktowa do 15 min.

23,00 zł

59.

Jonoforeza do 15 min.

18,00 zł

60.

Prądy diadynamiczne do 10 min. (DF, CP, LP, RS, MM)

18,00 zł

61.

Prądy interferencyjne do 15 min.

18,00 zł

62.

Prądy TENS

18,00 zł

63.

Prądy Träberta

18,00 zł

64.

Prądy Kotza

18,00 zł

Zabiegi z użyciem ultradźwięków

65.

Ultradźwięki do 5 min.

25,00 zł

66.

Fonoforeza do 5 min.

25,00 zł

Zabiegi z użyciem pola magnetycznego

67.

Magnetronik (impuls. pole magnetycznym niskiej częstotliwości) do 15 min.

18,00 zł

68.

Terapuls (impuls. pole elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości) do 15 min.

18,00 zł

69.

Diatermia krótkofalowa do 15 min.

18,00 zł

Ćwiczenia

70.

UGUL  do 30 min.

25,00 zł

71.

Ćwiczenie izometryczne  do 30 min.

25,00 zł

72.

Ćwiczenie manualne  do 30 min.

25,00 zł

73.

Ćwiczenie indywidualne

70,00 zł

74.

Wizyta fizjoterapeutyczna

100,00 zł

75.

Plaster dynamiczny Kinesiotaping – 1 aplikacja

50,00 zł

76.

Wydanie zaświadczenia o zabiegach fizjoterapeutycznych - za 1str. (z 23% VAT)

12,30 zł

       

 

Podane ceny są cenami netto. Ceny z 23% podatkiem VAT są pobierane jeżeli usługa medyczne dotyczy:

– badania wykonanego w celach dowodowych, – rzeczoznawstwa, – diagnostyki i badań wykonanych w zakresie medycyny sądowej, – obdukcji, – badania wykonanego w celu uzyskania renty inwalidzkiej, – badania wykonanego w celu ubiegania się o polisę ubezpieczeniową, – zabiegu kosmetycznego lub plastycznego nie służącego poprawie zdrowia, – innego świadczenia nie służącego profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.