Plik PDF

Cennik świadczeń medycznych dostępny jako dokument PDF

(obowiązujący od dnia 01.06.2022 r.)

Pobierz cennik PDF

 

 

Lp.

                  RODZAJ BADANIA

CENA

ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE

1.

Iniekcje domięśniowe

20,00 zł

2.

Iniekcje dożylne

30,00 zł

3.

Wlew dożylny do 30 min.

30,00 zł

4.

Wlew dożylny powyżej 30 min.

40,00 zł

5.

Inhalacje indywidualne za 1 zabieg

15,00 zł

6.

EKG spoczynkowe bez opisu

30,00 zł

7.

EKG spoczynkowe z opisem

60,00 zł

8.

EKG opis badania

30,00 zł

9.

EKG-metodą Holtera -24h.

100,00 zł

10.

EKG-metodą Holtera – ciśnieniowy -24h.

100,00 zł

11.

Założenie opatrunku gipsowego

100,00 zł

12.

Założenie opatrunku gipsowego lekkiego (epoksydowego) – 7,6 cm za 1 szt.

55,00 zł

13.

Założenie opatrunku gipsowego lekkiego (epoksydowego) – 10,0 cm za 1 szt.

60,00 zł

14.

Założenie opatrunku gipsowego lekkiego (epoksydowego) – 12,7 cm za 1 szt.

65,00 zł

15.

Zdjęcie opatrunku gipsowego

40,00 zł

16.

Zaopatrzenie rany powierzchniowej - założenie szwów

70,00 zł

17.

Usunięcie szwów

40,00 zł

18.

Blokada do(około)stawowa

60,00 zł

ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE

19.

Porada lekarska internistyczna

150,00 zł

20.

 

 

Porada lekarska specjalistyczna:

(poza medycyną pracy)

 

 

- ortopedyczna,

- chirurgiczna/chirurgii onkologicznej

- ginekologiczna,

- dermatologiczna,

- okulistyczna,

- neurologiczna,

- laryngologiczna,

150,00 zł

21.

Badanie lekarza specjalisty – dla potrzeb medycyny pracy (okulista, neurolog, laryngolog)

130,00 zł

22.

Badanie lekarza med. pracy - pracownika/nauczyciela - medycyna pracy (z wydaniem orzeczenia)

130,00 zł

23.

Badanie profilaktyczne lek. med. pracy dla nauczyciela dla celów urlopu zdrowotnego

170,00 zł

24.

Badanie profilaktyczne osoby pracującej przy żywności (z wpisem do książeczki)

130,00 zł

25.

Badania lekarza med. pracy kierowcy / pracownika ochrony (z wydaniem orzeczenia)

170,00 zł

26.

Badania lekarza med. pracy dla pracownika straży gminnej/miejskiej (z wydaniem orzeczenia)

170,00 zł

27.

Badania lekarza med. pracy kandydata na kierowcę z wydaniem orzeczenia (ustawa o kier.pojazd.)

200,00 zł

28.

Badanie psychologiczne dla kierowcy/kandydata na kierowcę (ustawa o kierujących pojazd.)

170,00 zł

29.

Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia dla kierowcy zawodowego- (ustawa o transporcie drog.)

200,00 zł

30.

Badanie psychologiczne z wydaniem orzeczenia dla kierowcy zawod. (ustawa o transporcie drog.)

200,00 zł

31.

Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia lekarza uprawnionego do pozwoleń na broń palną

200,00 zł

32.

Pobranie i ocena cytologii

60,00 zł

33.

Badanie pola widzenia

60,00 zł

34.

Badanie audiometryczne

60,00 zł

35.

Spirometria

60,00 zł

36.

Tympanometria

60,00 zł

37.

Transport pacjenta karetką przewozową w granicach miasta ( do 1 godz.)

100,00 zł

38.

Transport pacjenta karetką przewozową poza granicą miasta – za 1 km.

3,00 zł.

39.

Sporządzenie kopii dokumentacji med. na nośniku elektronicznym –za 1 nośnik (z 23% VAT)

2,20 zł

40.

Wydanie zaświadczenia o zabiegach fizjoterapeutycznych – za 1 str. (z 23% VAT)

11,00 zł

WYKAZ CEN BADAŃ USG

41.

Przeglądowe jamy brzusznej

170,00 zł

42.

Tarczycy

170,00 zł

43.

Sutków

170,00 zł

44.

Układu moczowego + gruczołu krokowego (prostaty)

170,00 zł

45.

Ciąży

170,00 zł

46.

Dróg rodnych

170,00 zł

47.

Stawów biodrowych

200,00 zł

48.

USG Dopplera

200,00 zł

WYKAZ CEN ZABIEGÓW FIZYKOTERAPII

Cena / 1 zabieg

Zabiegi światłolecznicze

49.

Naświetlanie lampą :sollux” do 15 min. (+ filtry: czerwony, niebieski)

15,00 zł

50.

Naświetlanie promieniowaniem ultrafioletowym do 15 min. (lampa kwarcowa UV)

15,00 zł

51.

Laseroterapia punktowa

20,00 zł

Zabiegi zimnem

52.

Krioterapia do 5 min. (czynnik CO2)

20,00 zł

Zabiegi elektroterapeutyczne

53.

Galwanizacja do 15 min.

15,00 zł

54.

Elektrostymulacja płytkowa do 15 min.

17,00 zł

55.

Elektrostymulacja punktowa do 15 min.

20,00 zł

56.

Jonoforeza do 15 min.

15,00 zł

57.

Prądy diadynamiczne do 10 min. (DF, CP, LP, RS, MM)

15,00 zł

58.

Prądy interferencyjne do 15 min.

15,00 zł

59.

Prądy TENS

15,00 zł

60.

Prądy Träberta

15,00 zł

61.

Prądy Kotza

15,00 zł

Zabiegi z użyciem ultradźwięków

62.

Ultradźwięki do 5 min.

20,00 zł

63.

Fonoforeza do 5 min.

20,00 zł

Zabiegi z użyciem pola magnetycznego

64.

Magnetronik (impuls. pole magnetycznym niskiej częstotliwości) do 15 min.

15,00 zł

65.

Terapuls (impuls. pole elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości) do 15 min.

20,00 zł

66.

Diatermia krótkofalowa do 15 min.

20,00 zł

Ćwiczenia

67.

UGUL  do 30 min.

20,00 zł

68.

Ćwiczenie izometryczne  do 30 min.

60,00 zł

69.

Ćwiczenie manualne  do 30 min.

60,00 zł

70.

Ćwiczenie indywidualne

60,00 zł

71.

Wizyta fizjoterapeutyczna

100,00 zł

72.

Plaster dynamiczny Kinesiotaping – 1 aplikacja

50,00 zł

       

 

Podane ceny są cenami netto. Ceny z 23% podatkiem VAT są pobierane jeżeli usługa medyczne dotyczy:

– badania wykonanego w celach dowodowych, – rzeczoznawstwa, – diagnostyki i badań wykonanych w zakresie medycyny sądowej, – obdukcji, – badania wykonanego w celu uzyskania renty inwalidzkiej, – badania wykonanego w celu ubiegania się o polisę ubezpieczeniową, – zabiegu kosmetycznego lub plastycznego nie służącego poprawie zdrowia, – innego świadczenia nie służącego profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.