Plik PDF

Cennik świadczeń medycznych dostępny jako dokument PDF

(obowiązujący od dnia 01.03.2021 r.)

Dowiedz się więcej

 

 

Lp.

                  RODZAJ BADANIA

CENA

ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE

1.

Iniekcje domięśniowe

15,00 zł

2.

Iniekcje dożylne

20,00 zł

3.

Wlew dożylny do 30 min.

25,00 zł

4.

Wlew dożylny powyżej 30 min.

30,00 zł

5.

Inhalacje indywidualne za 1 zabieg

10,00 zł

6.

EKG spoczynkowe bez opisu

25,00 zł

7.

EKG spoczynkowe z opisem

50,00 zł

8.

EKG opis badania

30,00 zł

9.

EKG-metodą Holtera -24h.

90,00 zł

10.

EKG-metodą Holtera – ciśnieniowy -24h.

90,00 zł

11.

Założenie opatrunku gipsowego

90,00 zł

12.

Założenie opatrunku gipsowego lekkiego (epoksydowego) – 7,6 cm za 1 szt.

55,00 zł

13.

Założenie opatrunku gipsowego lekkiego (epoksydowego) – 10,0 cm za 1 szt.

60,00 zł

14.

Założenie opatrunku gipsowego lekkiego (epoksydowego) – 12,7 cm za 1 szt.

65,00 zł

15.

Zdjęcie opatrunku gipsowego

35,00 zł

16.

Zaopatrzenie rany powierzchniowej - założenie szwów

50,00 zł

17.

Usunięcie szwów

30,00 zł

18.

Blokada do(około)stawowa

50,00 zł

ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE

19.

Porada lekarska internistyczna

130,00 zł

20.

 

 

Porada lekarska specjalistyczna:

(poza medycyną pracy)

 

 

- ortopedyczna,

- chirurgiczna,

- ginekologiczna,

- dermatologiczna,

- okulistyczna,

- neurologiczna,

- laryngologiczna,

130,00 zł

21.

Badanie lekarskie – dla potrzeb medycyny pracy (okulista, neurolog, laryngolog)

120,00 zł

22.

Badanie profilaktyczne pracownika/nauczyciela - medycyna pracy (z wpisem do książeczki)

120,00 zł

23.

Badanie profilaktyczne osoby pracującej przy żywności (z wpisem do książeczki)

120,00 zł

24.

Badania lekarza med. pracy kierowcy / pracownika ochrony (z wydaniem orzeczenia)

150,00 zł

25.

Badania lekarza med. pracy dla pracownika straży gminnej/miejskiej (z wydaniem orzeczenia)

150,00 zł

26.

Badania lekarza med. pracy kandydata na kierowcę z wydaniem orzeczenia (ustawa o kier.pojazd.)

200,00 zł

27.

Badanie psychologiczne dla kierowcy/kandydata na kierowcę (ustawa o kierujących pojazd.)

150,00 zł

28.

Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia dla kierowcy zawodowego- (ustawa o transporcie drog.)

200,00 zł

29.

Badanie psychologiczne z wydaniem orzeczenia dla kierowcy zawod. (ustawa o transporcie drog.)

200,00 zł

30.

Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia lekarza uprawnionego do pozwoleń na broń palną

200,00 zł

31.

Pobranie i ocena cytologii

50,00 zł

32.

Badanie pola widzenia

50,00 zł

33.

Badanie audiometryczne

50,00 zł

34.

Spirometria

45,00 zł

35.

Tympanometria

45,00 zł

36.

Transport pacjenta karetką przewozową w granicach miasta

100,00 zł

37.

Transport pacjenta karetką przewozową poza granicą miasta – za 1 km.

2,50 zł.

38.

Sporządzenie kopii dokumentacji med. na nośniku elektronicznym –za 1 nośnik (z 23% VAT)

1,80 zł

39.

Wydanie zaświadczenia o zabiegach fizjoterapeutycznych – za 1 str. (z 23% VAT)

12,30 zł

WYKAZ CEN BADAŃ USG

40.

Przeglądowe jamy brzusznej

150,00 zł

41.

Tarczycy

150,00 zł

42.

Sutków

150,00 zł

43.

Układu moczowego + gruczołu krokowego (prostaty)

150,00 zł

44.

Ciąży

150,00 zł

45.

Dróg rodnych

150,00 zł

46.

Stawów biodrowych

150,00 zł

47.

USG Dopplera

170,00 zł

WYKAZ CEN ZABIEGÓW FIZYKOTERAPII

Cena / 1 zabieg

Zabiegi światłolecznicze

48.

Naświetlanie lampą :sollux” do 15 min. (+ filtry: czerwony, niebieski)

8,00 zł

49.

Naświetlanie promieniowaniem ultrafioletowym do 15 min. (lampa kwarcowa UV)

8,00 zł

50.

Laseroterapia punktowa

12,00 zł

Zabiegi zimnem

51.

Krioterapia do 5 min. (czynnik CO2)

14,00 zł

Zabiegi elektroterapeutyczne

52.

Galwanizacja do 15 min.

10,00 zł

53.

Elektrostymulacja płytkowa do 15 min.

12,00 zł

54.

Elektrostymulacja punktowa do 15 min.

16,00 zł

55.

Jonoforeza do 15 min.

10,00 zł

56.

Prądy diadynamiczne do 10 min. (DF, CP, LP, RS, MM)

10,00 zł

57.

Prądy interferencyjne do 15 min.

10,00 zł

58.

Prądy TENS

10,00 zł

59.

Prądy Träberta

10,00 zł

60.

Prądy Kotza

10,00 zł

Zabiegi z użyciem ultradźwięków

61.

Ultradźwięki do 5 min.

14,00 zł

62.

Fonoforeza do 5 min.

14,00 zł

Zabiegi z użyciem pola magnetycznego

63.

Magnetronik (impuls. pole magnetycznym niskiej częstotliwości) do 15 min.

10,00 zł

64.

Terapuls (impuls. pole elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości) do 15 min.

12,00 zł

65.

Diatermia krótkofalowa do 15 min.

12,00 zł

Ćwiczenia

66.

UGUL  do 30 min.

12,00 zł

67.

Ćwiczenie izometryczne  do 30 min.

45,00 zł

68.

Ćwiczenie manualne  do 30 min.

45,00 zł

69.

Ćwiczenie indywidualne

45,00 zł

70.

Wizyta fizjoterapeutyczna

100,00 zł

71

Plaster dynamiczny Kinesiotaping – 1 aplikacja

40,00 zł