Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Szczecinku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WSPL SP ZOZ W SZCZECINKU PRZY UL. POLNEJ 24

https://wsplspzozszczecinek.bip.gov.pl/publiccontracts/view/37369

https://platformazakupowa.pl/transakcja/638015