Informujemy o ogłoszeniu przetargu na najem lokali w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Szczecinku na lata 2022 – 2024.

https://wsplspzozszczecinek.bip.gov.pl/przetargi-na-najem-i-dzierzawe-lokali/zp_2022_2-przetarg-najem-lokali-2022-2024.html