Informujemy o ogłoszeniu Konkursu ofert w celu udzielenia zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarza POZ do pomocy na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Szczecinku.

https://wsplspzozszczecinek.bip.gov.pl/konkursy-ofert-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych/ko_2022_1-konkurs-ofert-w-celu-udzielenia-zamowienia-na-lekarza-poz.html