Konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju elektroradiologii i ochrony radiologicznej na potrzeby  Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Szczecinku, znak KO.2024.01

https://wsplspzozszczecinek.bip.gov.pl/konkursy-ofert-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych/ko-2024-01-konkurs-ofert-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych.html