Konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Szczecinku, znak KO.2023.12

https://wsplspzozszczecinek.bip.gov.pl/konkursy-ofert-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych/ko-2023-12-konkurs-ofert-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych.html